Nuttige links

Fedasil info, het informatieplatform voor asielzoekers in België!

Hier vindt u informatie (in 12 talen) over 8 verschillende thema’s: asiel en procedure, wonen, leven in België, terugkeer, werk, leren, niet-begeleide minderjarigen en gezondheid. De informatie op Fedasil info zal u als asielzoeker helpen om keuzes te maken over uw toekomst.

 

De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt achtergrondinformatie aan over:

  • vreemdelingenrecht en internationaal familierecht;
  • certificering sociaal tolken;
  • en vorming.

We zijn een Vlaams overheidsagentschap dat het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uitvoert. Onze dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid. We zetten ons hierbij in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Medimmigrant is een vzw in Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in 1994 opgericht werd onder de naam ‘Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren’. In 2005 veranderde de naam van de vzw in Medimmigrant omdat we merkten dat ook personen met een beperkt verblijfsrecht nood hadden aan informatie over toegang tot medische zorgen.

Vind hier de belangrijkste meldpunten en noodnummers.
Ambulance en brandweer: 112
Politie: 101
Tele-onthaal: 106
Vluchthuis: 015 695 695
Dokter van wacht:  070 25 40 40
Geweld – misbruik – mishandeling: 1712
(gratis en anoniem)

Als expert in de transculturele psychiatrie bieden wij psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin. Dit doelpubliek kampt met complexe psychotraumaklachten na een vaak helse vlucht van de oorlog in hun land. Solentra staat voor Solidariteit en Trauma.

“Binnen de grenzen van de stad Mechelen toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. We willen onze huurders een warme thuis bieden.”

De doelstelling van Woonpunt Mechelen is om aan specifieke doelgroepen en tegen een betaalbare prijs woningen te verhuren en/of te verkopen. De verschillende woongelegenheden die we verhuren liggen in Mechelen, Hombeek, Heffen en Leest. Woonpunt Mechelen wordt door de raad van bestuur beheerd en werkt met een directiecomité.

SVK Mechelen werkt vanuit het Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27 te Mechelen.

SVK Mechelen is verantwoordelijk voor het in huur nemen en verhuren van woningen in Mechelen.

Wil u graag uw woning verhuren zonder zorgen? Of bent u op zoek naar een woning?
U bent op het juiste adres!

Lees hier hoe je het best kan omgaan met vluchtelingenkinderen in het onderwijs

nl_BEDutch